He/לוח שחרורים

From GnuCash
Jump to: navigation, search
שפות Deutsch English Español Français עִברִית Português

כללי

תוכנית השחררים נבנתה בהנחה של שחרור גרסת גנוקאש חדשה 4.X כל 3 חודשים, שחרורים מופקים מענף [1] maint במאגר גיט, לכן אם בכוונתכם לשכפול מאגר גיט, של הגרסה האחרונה היציבה, כדאי לשלכפל ענף זה. ענף ה- master אינו יציב מספיק מאחר ולא כל הבדיקות הושלמו, למרות שהוא כולל את הקוד העדכני ביותר.

תכנון לגרסה 5.0

משימות עקריות:

  • שכתב המנוע כדי להסיר תלות ב- GLib/GObject באמצעות שימוש ב ++C
  • הגירה מ- QofQuery ל- SQL Query
  • הפוכת KVP לפרט יישום שרת; לא תהיה גישה ישירה ל- KVP למעט בגבולות השרת
  • הגבלת השימוש ב- Guile לדוחות ו- F::Q; כל שאר קוד היישומים הראשי צריך להיות C או ++C.

התוכנית היא לשחרר את גרסת גנוקאש 5.0 באביב 2023. גרסה לא יציבה (בטא) עם בדיקות חלקיות תשוחרר למשתמשים החל מינואר 2023:

גרסה הקפאת קוד תכנון ביצוע הערות
5.0 2023-03-25
4.900 2023-01-08

לוחות שחרורים

גרסה עדכנית יציבה 4.X

גרסה הקפאת קוד תכנון בפועל הערות
4.12 2022-12-04 2022-12-18
4.11 2022-09-15 2022-09-25
4.10 2022-06-12 2022-06-26
4.9 2022-03-13 2022-03-27
4.8 2021-12-05 2021-12-19
4.7 2021-09-12 2021-09-26
4.6 2021-06-13 2021-06-27 2021-06-27
4.5 2021-03-14 2021-03-28 2021-03-27
4.4 2020-12-27 גרסת בזק לתיקון תקל 798063
4.3 2020-12-13 2020-12-27 2020-12-27
4.2 2020-09-27 2020-09-27
4.1 2020-07-26 2020-07-26
4.0 2020-06-28 2020-06-28

מהדורה קודמת 3.X

גרסה תכנון בפועל הערות
3.11 2020-06-28 2020-06-28 גרסה סופית, מקבילה ל- 4.0.
3.10 גרסת בזק 2020-4-11
3.9 2020-03-28 2020-3-29
3.8 2019-12-29 2019-12-29
3.7 2019-09-29 2019-09-08 גרסה מוקדמת לדרישות רגולטוריות מחייבות של PSD2: דרישות חדשות בבנקאות גרמנית מקוונת
3.6 2019-06-30 2019-06-30
3.5 2019-03-31 2019-03-31
3.4 2018-12-30 2018-12-30
3.3 2018-09-30 2018-09-30
3.2 2018-06-24 2018-06-24
3.1 2018-05-13 2018-04-29
3.0 2018-04-02 2018-04-02 גרסה יציבה ראשונית

הערות שחרור ניתן למצוא בעמוד הבית של גנוקאש.

שחרורים קודמים

ניתן למצוא לוחות שחרורים ישנים יותר בעמוד הארכיב.


[סוג־אב:He/שחרורים]]