He/בניה

From GnuCash
Jump to: navigation, search
שפות Deutsch English Español Français עִברִית Português

כללי

עמוד זה עוסק בבניית גנוקאש מקוד המקור. בכלל זה בניית שחרור יציב נוכחי מקוד המקור (שהורד מטארבול) וכן את גרסת הפתוח אותה ניתן להוריד (למשוך בכלי גיט) ממאגר גיט. להוראות התקנת הגרסה היציבה הזמינה במאגרי הפצות התכנה, נא לעין בהתקנה. עמוד זה לא מספק הוראות ספציפיות להתקנת רכיבים ופורקנים חלופיים של צד שלישי כגון AqBanking או Finance :: Quote של פרל אך מפרט את רשימת התלויות הנדרשת וקישורים למתגי התצור המשמשים את CMake על מנת שאלו יכללו גם כן במהלך ההידור.

מבוא

ניתן לבנות את גנוקאש ממקורות הפצת לינוקס, וינדוס OS ומק. תהליך הבנית התכנה מורכב משלושה צעדים עיקריים. צעדים אלו מפורטים להלן יחד עם הכלים בהם יעשה שימוש בכל שלב:

  1. תצור (cmake - autotools בגרסאות גנוקאש מוקדמות יותר)
  2. הדור ( make או ninja)
  3. התקנה (make או ninja)

כלי ערכת הבניה זמינים לכל שלושת מערכות ההפעלה העיקריות שלעיל. שלבי הבניה מתוארים בפירוט בעמודים נפרדים לכל אחת מערכות הפעלה. את קישורים לעמודים אלו ניתן למצוא מטה, יחד עם תאור אופן התקנת כלי הבנייה.

כלי בניה

תיאור כללי של הכלים המשמשים להגדרת תצורה ובניית גנוקאש ניתן בעמוד כלי בניה.

רשימת התלויות הנדרשות לבניית גנוקאש זמינה בעמוד תלויות.

מערכת הבנייה של גנוקאש עברה מספר שינויים במהלך סדרת 2.6 ו- 3. CMake החליף את תסריטי autogen ו- configure של Autotools ששימשו בעבר להגדרת תצורת הבניה. המעבר הזה סיפק את היכולת להגדרת מערכות בנייה חלופיות וכלי IDE פופולרים. תחת מכסה המנוע ניתן כעת לשלוט על ההידור וההתקנה באמצעות הכלים GNU Make או לחלופין באמצעות Ninja המהירים הרבה יותר. בהתאם לגרסת גנוקאש אותה מעונינים לבנות, קיימות האפשרויות הבאות:

ליישום באופן כללי
גנוקאש מהדורה 3 וחדש יותר
גרסאות אלה מוגדרות באמצעות CMake. התמיכה ב- Autotools הוסרה. ניתן להשתמש ב- make או ninja לבנייה.
גנוקאש מהדורה 2.6 ואחורה
גרסאות אלו מתוצרות בעזרת Autotools ונבנות בכלי הבניה של GNU make. החל מגרסה v2.6.13 גנוקאש מאפשרת בניה ניסיונית באמצעות cmake לתצור ו- ninja לבניה.
לתיעוד API המקור
תיעוד זה נבנה ישירות מקוד המקור. כתלות באופו תצור מערכת הבניה ניתן להשתמש בפקודות, make doc או ninja doc.לתשומת לב, מחייב התקנת דוקסיג'ן.
למסמכי התיעוד
העזרה, המדריך למשתמש ומושגים של גנוקאש מתוצרים בעזרת Autotools ונבנים על ידי Make.
CMake הונהג בגרסה 3.7, אך עדיים נחשב כנסיוני.

מהדרים

מהדורת גנוקאש 4, בענף maint הנוכחי, דורשת תאימות לתקן ISO C++17.

מהדורת גנוקאש 3 דורשת מהדר ++C התומך ב- C11 ו- C++ 11. ידוע שגרסאות Gcc> = 4.8 וגרסת Clang> = 3.3 עובדות.

מסדת מקור

בניה על גבי הפצות לינוקס

הוראות מפורטות לבנית גנוקאש על גבי הפצות לינוקס למיניהן, ניתן למצוא בעמוד בניה בסביבת לינוקס.

בניה על גבי מק OS

הוראות לבנייה בסביבת מק OS ניתן למצוא בעמוד מקOS/קוורץ (זהו הנוהל המשמש לבניית החבילות הבינאריות) או בעמוד התקנת גנוקאש מקוד המקור במק OS.

בניה על גבי מיקרוסופט וינדוס

אפשרי להדר את גנוקאש גם בסביבת וינדוס, אם כי התהליך מורכב וקשה יותר מאשר בסביבת לינוקס. לפרטים נוספים, ראו גנוקאש על גבי מיקרוסופט וינדוס.


חזרה לעמוד:

התקנה