He/תרשים תלות

From GnuCash
Jump to: navigation, search
שפות Deutsch English Español Français עִברִית Português

כללי

פרויקט גנוקאש מורכב למדי וכולל טבלאות וחבילות קוד רבות. כדי לשמור על מבנה קוד סביר, קבצי המקור מקובצים לפי יעד. יעדים ברמה גבוהה יותר יכולים להיות תלויים ביעדים ברמה נמוכה יותר. כלומר, יש לבנות את יעדי המפלס התחתון לפני שניתן לבנות את היעד ברמה הגבוהה יותר. בהתחשב במורכבותהזו, עשוי להיות די מאתגר לראות ולהציג חזותית את התלויות הללו.

למרבה המזל ל- cmake (הכלי לחילול מערכת הבנייה שלנו) יש תמיכה מובנית בכלי graphviz להדמית תלויות.

דרישות קדם
חבילת graphviz ,הכוללת dot.

ניתן להפעלה על ידי הרצת פקודות השורה הבאות:

mkdir graphviz && cd graphviz
cmake --graphviz=graph ..
dot graph -Tsvg -o graph.svg
אפשרויות dot
-Grankdir=LR לפריסה אופקית,
-Tpng לקובץ png (נא לשנות גם את סיומת קובץ הפלט ל- .png)

התוצאה תהיה פלט של מספר רב של קבצים בספריית graphviz. אבל מה שמענין אותנו זה קובץ בשם graph.svg.

להלן שתי דוגמאות:

תרשים של maint תרשים של master

חזרה לעמוד:

תלויות