He/מילון מונחים

From GnuCash
Revision as of 09:39, 19 November 2021 by Avma (talk | contribs) (S: cleanup)
Jump to: navigation, search
שפות English עִברִית

כללי

מילון המונחים מנגיש הגדרות של כמה מהמונחים השכיחים בהם נעשה שימוש בתעוד ובחדר השיחוח של גנוקאש, בהם אתם עשויים לפגוש לעתים קרובות במהלך השימוש בגנוקאש. החל מגרסה 2.6.15 מדריך ההדרכה והמושגים של גנוקאש כולל מילון מונחים. עמוד זה מכיל מונחים שימושיים נוספים שיכולים לשמש לא רק את משתמשח המערכת אלא גם מפתחים, כותבי תיעוד ומתרגמים.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
$ ~

ד

דוקסיג'ן: .כלי לחילוץ קטעי מלל מתוך קוד המקור באופן אוטומטי לצרכי תיעוד המערכת דוקסיג'ן היא מערכת תיעוד שתומכת בשפות C ++, C, Java, IDL (קוברה ומיקרוסופט טעמים) ובמידה מסוימת PHP ו- C#."

י

יחסים פיננסיים

הם היחסים בין סעיפים שונים בדוחות הכספיים של העסק/החברה וכן היחסים בין סעיפים בדוחות הכספיים של החברה לנתונים שאינם נכללים במסגרת הדוחות, כל זאת במטרה ללתת לקורא הדוחות כלים נוספים להבנת מצבה של החברה מבחינת נזילות, רווחיות, מבנה ההון והיעילות התפעולית של החברה.
ראו גם
סוגי יחסים פיננסיים.

מ

מערכת לניהול מסד נתונים

ראו גם
DBSM

ע

עקרונות חשבונאיים מקובלים
או כללים חשבונאיים מקובלים, (באנגלית: Generally Accepted Accounting Principles, הקיצור המקובל: GAAP) משמש לתיאור עקרונות המופעלים בפרקטיקה החשבונאית לאופן רישום עסקאות בחשבונאות פיננסית. בחוות דעת על הדוחות הכספיים, שעל פיהם קובעים רואי החשבון אם הדוחות הכספיים ערוכים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים. עקרונות אלה אינם גלובליים ועשויים להשתנות ממקום למקום ומזמן לזמן. כדי להבחין ביניהם, צריך לבחון את ההקשר בו נעשה השימוש במונח.
ראו גם
GAAP

ת

תנועה מחזורית
או תנועות מחזוריות הן למעשה תבניות של תנועות שאמורות לחול מתישהו בעתיד. לרוב אלו חשבונות ספקים ונותני שרותים שחוזרים על עצמם מדי חודש. לדוגמה: פרעון הלוואה, חיוב בשכר דירה, ארנונה, חשמל, חיובי ועד בית ועוד. תנועה מחזורית נועדה להקל על הזנת רשומות אלו ואף מאפשרת רשום אוטומטי של התנועות לספרים. המונח באנגלית הוא Scheduled Transactions בדיוור ובחדרי השיחוח לעתים קרובות יעשה שימוש בקיצור SX.
תקן
(בלועזית: סְטַנְדַּרְט; מאנגלית: Standard; מלטינית: Extendere – להושיט, לפרוש) הוא מפרט או שיטה מקובלים, ואף במקרים מסוימים מחייבים, ליישום בתחום מסוים (בתעשייה, בשירותים, בדקדוק וכיוצא בזה.)
תקן מדרג מערכת קבצים
ראו גם
FHS
תרשים חשבונות
(באנגלית: Chart of Accounts (CoA)) רשימת כל החשבונות הזמינים בקובץ הנתונים. תרשים החשבונות מורכב מחשבונות מאזניים (נכסים, התחייבויות, הון עצמי) וחשבונות תוצאתיים (הכנסות, הוצאות, רווחים או הפסדים). ניתן להרחיב את טבלת החשבונות ולהתאים אותה כך שתשקף את פעילות החברה. ניתן לבחור את תרשים החשבונות בגנוקאש מתפריט ← פעולות ← תרשים חשבונות חדש...
ראו גם
תרשים חשבונות

$

$
זהו תו תחילית המסמל שמות משתנים במערכות דמויי לינוקס, בדומה ל־%variable% במערכות וינדוס.
$HOME
זהו הנתיב למחיצת הבית במערכות דמויי לינוקס.
הערה: בוינדוס $HOME ממוקם ב:
%SYSDRIVE%\Documents and Settings\%USER%\
לדוגמה, אם מערכת ההפעלה מותקנת ב־"C:" ושם המשתמש הוא "foo",מחיצץ הבית $HOMEתהיה זהה ל:
C:\Documents and Settings\foo

A

AqBanking
a library, which implements the german Home Banking Computer Interface HBCI and Electronic Banking Internet Communication Standard EBICS, besides OFX Direct Connect and Paypal. It is the successor of openHBCI. See AqBanking for use in GnuCash.

B

BIC
התקן הבינלאומי ISO 9362:2014. תקן זה מפרט את המרכיבים והמבנה של קוד מזהה אוניברסלי, (ראשי תיבות באנגלית Business Identifier Codes (BIC) – ובתרגום לעברית – קוד מזהה עסקי), עבור מוסדות פיננסיים ואחרים, עבורם נדרש מזהה בינלאומי כזה על מנת להקל על עיבוד מידע אוטומטי בגין שירותים פיננסיים. קוד ה־BIC משמש לטיפול בהודעות, ניתוב תנועות עסקיות וזיהוי צדדים עסקיים מעורבים. SWIFT מנפיקה מנפיקה קודי BIC למוסדות פיננסיים ואחרים מתוקפ תפקידה ברשות הרישום, מתוקף תקן ISO 9362. ה־BIC משמש בעסקאות פיננסיות, מאגרי מידע של לקוחות וצדדים מעורבים, מסמכי ציות ועוד רבים אחרים. תקן ISO 9362:2014 זמין מאת ארגון התקן הבינלאומי ( International Standard Organization) ISO.
מבנה קוד BIC
BIC הוא קוד בן 8 תווים, המוגדר כ'מזהה צד עסקי', המורכב מקידומת הצד העסקי (4 תווים אלפאנומרים), קוד המדינה כפי שהוגדר ב-ISO 3166-1 ( 2 תווים אלפביתיים), וסיומת הצד העסקי (2 אותיות ומספרים). מזהה הסניף הוא רכיב אופציונלי בן 3 תווים שיכול להשלים את קוד ה־BIC בן 8 התווים, המשמש לזיהוי מיקומים, מחלקות, שירותים או יחידות ספציפיים של אותו צד עסקי.
ראו גם
IBAN, SEPA, SWIFT.

C

CoA
Chart of Accounts (CoA)
ראו גם
תרשים חשבונות
CSID
ראשי תיבות באנגלית של Constant special item ID list ובתרגום לעברית 'רשימת ערכי מזהי פריט מיוחדים קבועים'. אלו מספקים דרך ייחודית שאינה תלויה במערכת לזהות תיקיות מיוחדות המשמשות לעתים קרובות על ידי יישומים, אך ייתכן ששמם או מיקומם בכל מערכת נתונה יהיה שונה. לדוגמה, תיקיית המערכת עשויה להיות "C:\Windows" במערכת אחת ו־"C:\Winnt" במערכת אחרת. קבועים אלו מוגדרים ב־Shlobj.h. Windows App Center.
המקבילה ל־XDG במיקרוסופט.
CSV
הן ראשי תיבות באנגלית של Comma Separated Values או בתרגום לעברית, ערכים מופרדים בפסיקים. זוהוא דפוס להמרת טבלאות לתצורת מלל פשוט. בתבנית זו כל רשומה מופרדת באמצעות שבירת (מעבר) שורה, הרשומה מורכבת משדות המופרדים באמצעות תו מוגדר, כאשר בדרך כלל נעשה שימוש בפסיק, נקודה־פסיק או בטאב (האחרון Tab Separated Values (TSV)). לכל התאים בטבלה, מספר שדות זהה. תבנית CSV נמצאת בשימוש נרחב ונתמכת על ידי תכנות רבות, בהן תכנות גיליון אלקטרוני, מסדי נתונים ותכנות מדעיות/סטטיסטיות. נעשה בתבנית שימוש בשפות תכנות שונות, כדוגמת R, פייתון, Ruby ו־PHP שבהן קיימת גם תמיכה בספרייה תקנית, המאפשרת קריאת וכתיבת קבצי CSV בקלות. בגלל פשטותה ונוחיות השימוש בה, אחד השימושים הנפוצים בתבנית CSV היא העברת נתונים מתכנה אחת לאחרת. Wikipedia

D

DBMS
הגישה למסד נתונים כלשהו כגון mySQL או PostgreSQL, נעשית באמצעות תוכנה ייעודית שנקראת 'מערכת לניהול מסד נתונים' או באנגלית – DBMS) Database Management System).
DocBook
שפת סימון סמנטית לתיעוד טכני מבוססת XML. היא נועדה במקור לכתיבת מסמכים טכניים הקשורים לחומרת ותכנת מחשב, אך ניתן להשתמש בה בכל סוג תיעוד אחר. כשפה סמנטית, DocBook מאפשרת למשתמשיה ליצור תוכן מסמך בצורה חזותית טבעית הלוכדת את המבנה הלוגי של התוכן. את התוכן ניתן לפרסם במגוון תבניות, בכלל זה: HTML, XHTML, EPUB, PDF, דפי man, עזרת מרשתת ועזרת HTML. כל זאת מבלי לדרוש ממשתמשיה לבצע שינויים כלשהם במקור. במילים אחרות, כאשר מסמך נכתב בתבנית DocBook הוא הופך לכזה שניתן בקלות לנייד לתבניות אחרות ומיתר את הצורך לשכתב אותו. באתר Urs Lindegger ניתן למצוא מבוא נחמד בעוד שהאתר הרישמי נמצא ב־DocBook: The Definitive Guide.

F

FHS
תקן מִדְרָג מערכת הקבצים (באנגלית: Filesystem Hierarchy Standard ובקיצור FHS) במערכות הפעלה מבוססות לינוקס, מגדיר את מבנה ומדרג התיקיות, ותוכן הקבצים שבהם. התקן מהווה למעשה הרחבת מערכת הקבצים של מערכת ההפעלה BSD. הוא מתוחזק על ידי קרן לינוקס וגרסתו הנוכחית היא 3.0, אשר הוכרזה ב־3 ביוני 2015. אך מבנה מחיצת $HOME של המשתמש מוגדרת על ידי XDG.

G

GAAP
המונח עקרונות חשבונאיים מקובלים או כללים חשבונאיים מקובלים (באנגלית: Generally Accepted Accounting Principles, הקיצור המקובל: GAAP) משמש לתיאור עקרונות המיושמים בפרקטיקה החשבונאית לאופן רישום עסקאות בחשבונאות פיננסית. רואי החשבון, קובעים בחוות הדעת על הדוחות הכספיים, אם הדוחות הכספיים של העסק, ערוכים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים. עקרונות אלה אינם גלובליים ועשויים להשתנות ממקום למקום ומזמן לזמן. כדי להבחין ביניהם, צריך לבחון את ההקשר בו נעשה השימוש במונח. עקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית, למשל, מכונים US GAAP, בעוד שעקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל מכונים באנגלית, Israeli GAAP.
לתקנים בינלאומיים ראו International Accounting Standards (IAS) ו־International Financial Reporting Standards (IFRS).
GConf
Gnome's Configuration Sytem has been used by GnuCash <=2.4 to store its configuration. In 2.5.x it was replaced by GSettings.
GNOME
pristine derived from GNU Network Object Model Environment is a desktop environment, from which Gnucash uses a bunch of libraries.
GSettings
Since GnuCash 2.5 the tool to store the users configuration data. It uses the native data store of the operating system:
Linux
DConf since Gnome 3.0 dropped GConf. Use the command-line dconf-editor to modify prefs when GnuCash isn't running.
MacOsX
Defaults. Use the command-line defaults(1) to modify prefs when GnuCash isn't running.
Windows
Registry.
gtk
the GIMP Tool Kit. It is the underlying graphical library that is used by GIMP, the GNU Image Manipulation Program, but also by the whole Gnome desktop. gtk.org says that "GTK+ is a multi-platform toolkit for creating graphical user interfaces. Offering a complete set of widgets, GTK+ is suitable for projects ranging from small one-off projects to complete application suites."
guile
GNU Ubiquitous Intelligent Language for Extensions is an interpreter for the Scheme programming language, packaged as a library which can be incorporated into your programs. Other interpreters for Scheme are e.g. MIT Scheme, UMB Scheme, Luna, Hobbit, and many others.
g-wrap
a tool for creating Scheme interfaces to C libraries and vice versa. (replaced by swig for gnucash >= 2.2.0)

H

HBCI/FinTS
(ראשי תיבות באנגלית: Financial Transaction Services). בעבר נקרא HBCI ( בעברית: מנשק מחשב בנקאי ביתי), הוא תקן בנק עצמאי שנועד לבנקאות מקוונת, הפרוטוקול פותח לשימוש על ידי בנקים גרמניים ולקוחותיהם. התקן זמין לציבור ומשמש כמעט בכל הבנקים הגרמניים, אך מעבר לזאת, בשום מקום אחר בעולם. כאמור, בשנת 2002 השרות שינה את שמו ומכונה מאז "שירותי תנועות פיננסית" (FinTS). ניתן בגנוקאש להשתמש בשרות זה באמצעות AqBanking.
HTML
(ראשי תיבות באנגלית: Hyper Text Markup Language; בעברית: שְׂפַת סִימָנֵי עֲרִיכָה לְתַמְלִיל־עָל לפי האקדמיה ללשון העברית.) שפת תגיות לתצוגה ועיצוב עמודי מרשתת ותוכן לתצוגה בדפדפן. זו שפת התגיות המרכזית בעולם ההמרשתת, המהווה שלד למרבית עמודי התוכן במרשתת. השפה מאפשרת עיצוב תוכן בצורה מהירה, קלה ללימוד באופן יחסי וקלה לכתיבה.
120px-OOjs UI icon tag-rtl-progressive.png
למרות האמור בדבר קלות השימוש בשפה,

כתיבת עברית בעמודי HTML היא לא דבר פשוט, וכשהמלל משלב עברית ואנגלית מתחילות הבעיות. כברירת מחדל המלל מוצמד לשמאל, ומילה באנגלית גורמת לשבירת מחרוזת המלל – סידור ומיקום חלקי המשפט וסימני הקישור באופן שמקשה מעוד על הערכיה והכתיבה.


I

IBAN
International Bank Account Number consits of up to 34 alphanumeric characters, as follows:
  • country code using ISO 3166-1 alpha-2 – two letters,
  • check digits – two digits, and
  • Basic Bank Account Number (BBAN) – up to 30 alphanumeric characters that are country-specific. It is often a concatation of the former national bank code and the account number.
The standard is ISO 13616.
See also
BIC, SEPA, SWIFT.
IFRS
תקן לדיווח כספי בינלאומי (באנגלית: International Financial Reporting Standard, בקיצור: IFRS) הוא אסופה של תקנים חשבונאיים שנוצרו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. מדינות רבות בעולם בחרו לאמץ את התקינה הזו כתקן מחייב במגזרים עסקיים שונים. בישראל, החליט המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בישיבת מועצת המוסד שנערכה ב-31 במאי 2005 לאמץ את התקינה הבינלאומית.
IRC
שיחוח ממסר מרשתת (באנגלית:Internet Relay Chat (IRC)) היא צורה של תקשורת באמצעות ועל גבי המרשתת. היא משמשת את גנוקאש לאפשר שיחוח קבוצתי (רבים-לרבים) בקבוצת דיון, הנקרא ערוץ. IRC כשלעצמו מאפשר בנוסף גם שיחוח בתקשורת של אחד-על-אחד. על אף האמור, לשאלות מורכבות יותר בשימוש בגנוקאש, עדיף להשתמש באחת מרשימות דיוור.
ראו גם
שיחוח IRC לגבי התחברות, אופן השימוש והשיחוח בערוץ גנוקאש.

L

LibOFX 
an Open Source library for OFX (see below). It was created by one of the GnuCash developers (Benoit Gregoire), originally to be the OFX interface for GnuCash.

M

MIC 
Market Identifier Code (ISO 10383) is a unique identification code used to identify securities trading exchanges, regulated and non-regulated trading markets. The MIC is a four alphanumeric character code like XNAS for US NASDAQ and used in some Online Quotes modules.
Download
iso20022.org/market-identifier-codes
MIME 
Multipurpose Internet Mail Extensions are also used to register document types and associate them with applications in desktop environments like Gnome, KDE, ...
MTxxx 
SWIFT Message Types are a bunch of financial information standards defined by SWIFT and used for international exchange. Several (European) banks offer interfaces for some of them to their clients, too.
  • GnuCash can import some MT94x files.
  • It is also used internally in HBCI.
Unfortunately, you can't download the MT940 standard from SWIFT, but some banks (like this one) publish it on their website.
Changes will be published at https://www.swift.com/standards/standards-resources.

O

OFX 
the Open Financial eXchange format. This is a financial information standard (i.e. a file format standard) documented at http://www.ofx.net/DeveloperSolutions.aspx
OpenHBCI 
was an Open Source implementation of the German HBCI. It was replaced in 2004 by AqBanking.

P

PAS 76
A software standard for VAT tax reporting for UK businesses created by British Standards. The full name of this standard is "Publicly Available Specification Accounting software standard - PAS 76."
PHP
originally Personal Home Page, now PHP: Hypertext Preprocessor is the server sided scripting language in the pages of www.gnucash.org.
Python
a programming language, which can be used to write extensions to GnuCash, if support was enabled at build time.

Q

QOF
Abbreviation of the Gnucash internal module Query Object Framework, an abstraction level in the program code.

S

Scheme
היא שפת תכנות וניב מזערי ממשפחת שפות ה־Lisp. היא נבדלת משאר ניבי Lisp התעשייתיים בכך שהיא מצוידת בספריית ליבה קטנה בלבד. בדומה לשאר הניבים, Scheme מצטיינת ביכולת ההרחבה העצמית שלה למרות זעירותה.
השפה פותחה בשנות ה־70 של המאה ה־20 במעבדת CSAIL של MIT לבינה מלאכותית על ידי גיא לוּאִיס סְטִיל וגֶ'רָלְד גֵ'יי סאַסְמן שאף כתבו אודותיה בסדרת מאמרים, שנודעו מאוחר יותר בשם "מאמרי הלַמְדָּא" ("Lambda Papers").
ניתן למצוא מידע נוסף באתר: scheme, בנוסף, קיימים מדריכים מקוונים רבים כדוגמת Yet Another Scheme Tutorial ואחרים.
Single Euro Payments Area
אזור התשלומים בודד לאירו (באנגלית Single Euro Payments Area (SEPA)) היא יוזמה לתכלול התשלומים של האיחוד האירופי, בנסיון לפשט העברות בנקאיות הנקובות באירו. נכון לשנת 2020, מספר החברות ב־SEPA מנה 36 משתתפות בכלל זה 27 המדינות החברות באיחוד האירופי, ארבע המדינות החברות באיגוד הסחר החופשי האירופי (איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ), ובריטניה. חלק מהמדינות משתתפות בתוכניות הטכניות בלבד: אנדורה, מונקו, סן מרינו ועיר הוותיקן.
SEPA נותן מענה בעיקר להעברות בנקאיות רגילות. שיטות תשלום בעלות תכונות או שירותים חלופיים נוספים, כגון טלפון נייד או מערכות תשלום בכרטיס חכם, אינם מכוסים ישירות. עם זאת, שיטת התשלום המיידי של SEPA מאפשרת מוצרי תשלום גם במכשירים חכמים.
SEPA מבסס את אשורי התנועות הכספיות על מספרי חשבון הבנק הבינלאומי (IBAN). עסקאות אירו מקומיות מנותבות על ידי IBAN; סכמות לאומיות ייעודיות קודמות, בוטלו עד פברואר 2014, מה שהעניק גישה אחידה לאמצעי התשלום החדשים. מאז פברואר 2016 משתמשי מערכת התשלומים בגוש האירו אינם זקוקים עוד למידע מיון BIC עבור עסקאות SEPA; הוא נגזר אוטומטית מ־IBAN עבור כל הבנקים באזור ה־SEPA.
SWIFT
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication is among other things the editor of the Message Type file standards.
SWIG
The Simplified Wrapper and Interface Generator is 'a tool that connects programs written in C and C++ with a variety of high-level programming languages', here for creating Scheme interfaces to C libraries and vice versa. (Replacement for g-wrap since gnucash 2.2.0)
SX
קיצור של המונח scheduled transaction תנועה מחזורית, סלנג ב-IRC.

T

Travis CI
הוא שירות תכלול רציף (אינטגרציה רציפה), מתארח, המשמש לבניית ובדיקת מיזמי תכנה המתארחים ב גיטהאבו ביטבאקט. Travis CI היה שירות ה־CI (Continuous_integration) תכלול רציף הראשון שסיפק שירותים חינמיים למיזמים בקוד פתוח וממשיך לעשות כן. גרסת TravisPro מספקת פריסות מותאמות אישית של הגרסה הקניינית על תשתחות החומרה של הלקוחות עצמם.
ראו גם Travis CI
על האופן בו נעשה שימוש בכלי מיזם גנוקאש.
txn
קיצור של המונח transaction תנועה , סלנג ב־IRC.

X

XAccountant
אביו הקדמון, מבוסס Motif של גנוקאש.
XGD
X Desktop Group, היה שמה הקודם של freedesktop.org, "אזור שיתוף פעולה" לתקנים ומפרטים, בו משתמשים יכולים לדון בחופשיות ולהחליף רעיונות, ובנוסף בונה מסדת בסיסית לתכנת שולחן־עבודה מבוססי לינוקס ויוניקס.
חשוב ביותר הוא XDG מפרטי מחיצות בסיסיות, המגדירים את המחיצות: $XDG_DATA_HOME, $XDG_CONFIG_HOME ועוד.
הערה: מיקרוסופט משתמשת בתקן משלה המכונה CSIDL.
XML
(ראשי תיבות באנגלית של eXtensible Markup Language) הוא תקן לקידוד וייצוג נתונים במחשבים. שימוש ב־XML מקל על החלפת נתונים בין מערכות שונות שפועלות על גבי תשתיות שונות. תקן ה־XML מגדיר כיצד לייצג מידע באופן כללי ולא את המידע שיוצג. תקן XML שייך למשפחת שפת סימון (markup language), ומבוסס על תקן משנת 1986 בשם SGML.
ניתן לראות ב־XML מעין הפשטה של HTML. והוא משמש גם לאחסון:
  • מידע מובנה כדוגמת קובץ נתוני גנוקאש, או
  • מסמכים טכניים ב־Docbook.
פרטים נוספים והמלצות ניתן למצוא ב־W3C Recommendation.
XSLT
(ראשי תיבות באנגלית של eXtensible Stylesheet Language Transformations). הוא למעשה קובץ מלל מבוסס XML שנועד לביצוע התמרות של קובצי XML כלומר, להפוך קובצי XML ל"נוחים לקריאה" לבני אנוש.
המסמך המקורי נותר ללא שינוי; אך מסמך חדש נוצר בהתבסס על נתוני קובץ ה־XML. הפלט שנוצר עשוי להיות במגוון תבניות, כגון : קובץ XML חדש, קובץ HTML, קובץ מלל פשוטים ועוד. השימוש הנפוץ ביותר בכלי זה הוא ליצירת קובצי XHTML לאתרי מרשתת ו/או קובצי PDF מקוונים.
כמו כל שפת תכנות, גם XSLT מושפעת משפות תכנות פונקציונליות ומבוססות מלל כגון : SNOBOL או AWK. ניתן להשוות שפה זו לשפת DSSSL שמתמירה קובצי SGML, כפי ש־XSLT מתמירה קובצי XML.
  • במיזם גנוקאש נעשה בו שימוש לחולל את תבניות התיעוד השונות. ניתן למצוא פרטים טכניים ברכיבי תיעוד.
  • משתמשי גנוקאש שבחרו להשתמש ב־XML כמסד הנתונים שלהם (במקום SQL) , יכולים אף הם להשתמש בכלי, לחילוץ נתונים מהקובץ שלהם, כמו למשל: יצירת טבלת חשבונות או לחולל תרשים חשבונות ועוד.

~

הסימן '~' בשם הנתיב זהה במשמעותו ל־ $HOME.