He/קבלת עזרה

From GnuCash
Jump to: navigation, search
שפות אנגלית עִברִית

כללי

גנוקאש מציע מספר דרכים בהן משתמשיה (הלקוחות) יכלו לתקשר עם צוות הפתוח לקבל סיוע ועזרה. התמיכה במערכת היא חופשית לכל דורש וניתנת ללא כל תמורה. חשוב לציין שכל צוות התמיכה בגנוקאש ונגזרותיה עושה זאת בהתנדבות, לכן משאבי התמיכה (כח אדם) מוגבלים. התמיכה מונגשת בשני אופנים עקריים: קריאה ועיון, או תקשורת מקוונת.

אם נתקלתם בקשי או בעיה מסוימת, בדקו תחילה ב:

יתכן והבעיה בה נתקלתם כבר נפטרה שם.

בנוסף, ויקי זה כולל הדרכה מקיפה. בנושאים יעודיים שלהלן:

  • שאלות נפוצות, הכולל אסופת שאלות נפוצות והתשובות עליהן, לרבות שאלות אודות ניהול, חשבונאות ומונחים.
  • שימוש בגנוקאש, אסופה של חוויות שימוש בגנוקאש מ'החיים האמיתיים'. ייתכן שתמצאו כאן פתרונות (של משתמשים אחרים) שאינם מכוסים בתיעוד.
  • ניתן גם לסייר בסוגי־אב או, להשתמש בשדה החיפוש שבסוף שורת הלשוניות שבראש העמוד.

אם אתם עדיין זקוקים לסיוע, כזה שהתיעוד לא יכול היה לטפל בו, או, אם ברצונכם לספק משוב, או, להציע הצעות, ראו מספר דרכים להלן בהן ניתן ליצור איתנו קשר.

דיונים נוכחיים

רשימות דיוור

רוב המשתמשים כנראה יצרו קשר עם קהילת משתמשי גנוקאש דרך רשימת הדיוור בשפה המתאימה (gnucash-user, gnucash-de, gnucash-nl, gnucash-it, gnucash-es, gnucash-fr, gnucash-br). מידע נוסף ניתן למצוא ברשימת דיוור.

שיחוח IRC

ניתן כמובן להשתמש גם בשיחוח IRC, לרוב בשפה האנגלית, הדרך המהירה ביותר לקבלת עזרה.

עמודי תמיכה חיצוניים

באתרי תמיכה חיצוניים אלה ישנם סעיפי משנה הקשורים לגנוקאש. הם לא מתוחזקים על ידי צוות גנוקאש, ולכן אין שום אחריות לנכונות המידע שתמצאו כאן.

  • Stack Exchange כולל פורום בנושא כסף עם שאלות מתויגות "gnucash".
  • שאלות כלליות ושיחוח בנושאי גנוקאש, קבוצת שיחוח ב־ reddit.

בקשת תכונות ודווח תקלים

בנוסף, ישנו עמוד רשימת משאלות ישן בויקי זה, בו משתמשים יכולים להעזר. בעוד שרשימות אלו אינן מתוחזקות או מנותרות, ניתן למצוא בהן תכונות שמשתמשים אחרים ביקשו בעבר.

כלים צד שלישי

משתמשים רבים פרסמו כלים לעבודה עם גנוקאש.